Қосымша білім

Қазіргі кезде адамның білімділігі тек айрықша білім деңгейімен ғана емес, құндылықтардың қазіргі жүйесінде, отандық және әлем мәдениеті дәстүрлерін бағдарлай алатын тұлғаның интеллектуалды, эстетикалық және физикалық қабілеттерінің жан-жақты дамуымен анықталады.

Коледжегі қосымша білім әр студентке жаны қалайтын сабақты таңдауына ғана емес, оған қоса өз қабілеттерін дамытуды жоспарлауға мүмкіндік береді.

 

Музыкалық білім

Би студиясы


«Меридиан» тіл клубы