MYP зерттеу

ЗЕРТТЕУЛЕР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОҚУ

Зерттеу негізінде жүргізілетін оқу – бұл түсінуді жоғарғы деңгейде қалыптастыратын процесс. Білу толғанысты, зерттеуді, сауалнаманы және байланысты қамтиды. IB – дің барлық бағдарламасында зерттеу оқушылардың әуестіктерін және сын тұрғыдан ойлау, шығармашылық қабілеттерін дамытады.

Зерттеу ғаламдық тұрғыда тұжырымдамалық түсінуді қажет етеді. Оқытушылар мен студенттер тақырыптың негізгі идеясын жетілдіреді және әр түрлі тақырыпты(нақты, тұжырымдамалық, пікірсайыс) зерттеу үшін таным сұрақтарымен пайдаланады.

Оқу процесі арқылы оқушылар белгілі бір пәнаралық және пәнді оқу тәсілдерін дамытады.

ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ТҮСІНУ

  • Тұжырымдама деген «ұлы ұғым», оның мағынасы нақты пәннің шеңберінен немесе уақыт шеңберінен шығады. 
  • Тұжырымдама оқушылардың жеке, жергілікті және жаһандық маңызы бар мәселелер мен идеяларға ену құралы болып табылады.
  • Тұжырымдамалар білім құрылымында маңызды орын алады және оқушылар мен оқытушылардан ойлауды талап етеді, оның тереңдігі деректер мен тақырыптардың күрделілік деңгейіне қарай өзгере береді.
  • Тұжырымдамаларды оқушылар өмір бойы оқуға «өзімен бірге» қызықты саяхатқа алады деген ұғымды білдіреді.

НЕГІЗГІ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАР
Зерттеу негізгі тұжырымдамаларға шоғырланып, кең бағдарламаның жасауына себеп болады. Тақырыптарды пән ішінде және пәндер арасында біріктіру, үлкен идея болып табылады.

MYP бағдарламасы оқу жоспары шеңберінде зерттелетін 16 негізгі тұжырымдамаларды қамтиды. Бұл негізгі тұжырымдамалар студенттердің MYP –ден алған сегіз пәндік топтың шегінен шыға отырып дамуын, түсінуін білдіреді.

.

1. Эстетика

2. Өзгеріс

3. Қатынас ріс

4.Қауымдастықтар

5.Байланыстар

6.Шығармашылық

7. Мәдениет

8. Даму

9. Қалып

10. Жаһандық әрекеттестік

11. Даралық

12. Логика

13. Болашақ

14. Қарым– қатынас

15. Уақыт, орын, кеңістік

16. Жүйелер

ҒАЛАМДЫҚ КОНТЕКСТЕР

Оқыту мен оқуда біздің адам қоғамдастығымыздың зерттеуі және әлемді бірлесіп қамқорға алуы көзделеді. Олар жергілікті, ұлттық және жаһандық қоғамдастық туралы, сонымен бірге 11 – 16 жастағы студенттердің нақты мәселелері туралы ойлануды ұсынады. Маңызды білім берудің және халықаралық білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың негізін белгілеп, MYP-дің әрбір тақырыбы үшін бір ғаламдық контекст анықталады.

Бұл кестеде MYP-дің ғаламдық контекстердің және кейбір шабыттыра алатын зерртеулердің түсініктері бар.

Ғаламдық контекст

Негізгі сұрақтары мен сипаттамалары

Тұлғалықтар және қарым – қатынастар

Мен кіммін? Біз кімбіз?
Студенттер жеке адамды зерттейді; сенімдер мен құндылықтар; адамның жеке бастық, физикалық, ой– саналық, әлеуметтік және рухани денсаулығы; адамдардың қарым – қатынастарын, оның ішінде отбасы, достары, қауымдары мен мәдениеттері; адам болу деген не?

Кеңістік пен уақытта бағыттану

«Қайда?», «Қашан?» сұрақтарының мағынасы қандай?
Студенттер жеке бастық әңгімелерді зерттейді; үйлерді және саяхаттарды; адамзат тарихындағы бетбұрысты сәттерді; жаңалықтарды; адамзаттың зерттеулері мен жылжыуларын; жеке тұлғалық, жергілікті, жаһандық келешектегі тұрғысынан адамдар мен өркениеттің қарым – қатынастарын және өзара байланысын.

 Өзін–өзі тану

Шығармашылықтың негізі мен мақсаты қандай?
Студенттер адамдардың өз идеяларын, сезімдерін, табиғатты, мәдениетті, сенімді және құндылықтарды жеткізетін тәсілдерін зерттейді. Біздің ойлау, шығармашылық потенциалымызды кеңейтіп, ие болатын тәсілдерін зерттейді; біздің эстетиканы бағалауымызды.

Ғылыми және техникалық инновациялар

Өзіміздің дүниемізді қалай түсінеміз?
Студенттер табиғат әлемін және оның заңдарын зерттейді; адамдар арасындағы және табиғат әлемінің бірлесіп әрекет етуін;адамдардың ғылыми принциптерін түсініп, қолдануын; ғылыми және технологиялық жетістіктерінің қауымға, қоршаған ортаға ықпалы туралы; қоршаған ортаның адамның іс–әрекетіне ықпалы туралы; адамдардың қоршаған ортаны өзінің мұқтаждығына ыңғайландыруы.

Жаһандану және тиянақты даму

Дүниедегі бәрі өзара қалай байланысады?
Студенттер адамдардың жасаған жүйелерінің және қоғамдастықтардың өзара байланысын зерттейді; жергілікті және жаһандық процестерінің аралығындағы қатынастарын; жергілікті оқиғалардың жаһандық оқиға бола қалатынын; әлемдік байланыстан туылатын жағдайлар мен қауырт қатынастар; қабылданған шешімдердің адамзатқа және қоршаған ортаға әсері.

Теңдік пен даму

Біздің жалпы адамгершілігіміздің салдары қандай?
Студенттер құқықтар мен міндеттерді зерттейді; қоғамдастық аралықтағы қарым–қатынастарды; басқа адамдармен және басқа тірі жандармен жеткіліксіз ресурстармен бөлісуін; жұмысқа қабылдану кезінде тең дәрежеде құқықтарға қол жеткізе алуды;бейбітшілік пен қақтығыстың шешілуін.