Басты бетЖалпы орта білім Оқу жоспарының ерекшіліктері

Оқу жоспарының ерекшіліктері

Халықаралық үздіксіз білім беру колледжіндегі 2023-2024 оқу жылының ерекшеліктері мен перспективалары. Оқу жоспары.

10-11 сыныптардың" халықаралық үздіксіз білім беру колледжі " ЖШС жұмыс оқу жоспары:

- Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (№4 қосымша);

- "Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген Білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;

  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын (ҚР Білім Министрінің 2022 жылғы 12 тамыздағы № 365 және 2022 жылғы 30 тамыздағы № 412 бұйрықтарымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілді - № 87 қосымша);
  • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 399 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндер, таңдау және факультативтер курстары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары.
  • "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № 76 бұйрығы (ҚР ӘМ 06.08.2021 ж. № 23890 болып тіркелген)

Жалпы орта білім беру деңгейін орыс тілінде оқытатын қоғамдық-гуманитарлық бағыт бойынша вариативті компоненттің апталық оқу жүктемесінің жалпы көлемі: 10 – сыныпта – аптасына 1 сағат; 11-сыныпта-аптасына 1 сағат. Бұл сағаттар "жаһандық құзыреттілік" курсын оқуға арналған.

Үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес (ҚР БҒМ 2020 жылғы 21 сәуірдегі №154 бұйрығы) "Бастапқы әскери және технологиялық дайындық" (АӘДП) пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

  • 10 – сыныпта-36 сағат (аптасына 1 сағат), сондай-ақ вариативті компоненттің сағаттары есебінен оқу-далалық (лагерьлік) жиындарды өткізу үшін 30 сағат;
  • 11-сыныпта - 36 сағат (аптасына 1 сағат).

Қазақстан Республикасы Білім Министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығымен бекітілген барлық деңгейдегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес:

  • 10-11 сыныптардағы "тіршілік қауіпсіздігі негіздері" оқу курсының мазмұны "Бастапқы әскери және технологиялық дайындық" оқу курсы шеңберінде іске асырылады, жылдық оқу жүктемесі 12 сағат, алғашқы әскери және технологиялық дайындықты ұйымдастырушы оқытушылар. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар міндетті болып табылады және оқу уақытында өткізіледі.

Жұмыс оқу жоспарын жасау кезінде "орта білім беру ұйымдарында 2022-2023 оқу жылының басталуын, ұзақтығын және каникулдық кезеңдерін айқындау туралы"Қазақстан Республикасы Білім Министрлігінің 2022 жылғы 12 тамыздағы № 363 бұйрығының іске асырылуы сақталды.

Жұмыс оқу жоспары

жалпы орта білім беру
орыс тілінде оқытатын сыныптар үшін
"Халықаралық үздіксіз білім беру колледжі" ЖШС
2023-2024 оқу жылына

Учебные предметы Количество часов по классам Общая нагрузка
10 11 недельная годовая
  Инвариантный компонент
1  Русский язык 2 2 4 144
2  Русская литература 3 3 6 216
3  Казахский язык и литература 5 5 10 360
4  Иностранный язык 3 3 6 216
5  Алгебра и начала анализа 3 3 6 216
6  Геометрия 1 1 2 72
7  Информатика 1 1 2 72
8  Физика 2 2 4 144
9  Химия 2 2 4 144
10  Биология 2 2 4 144
11  География 1 1 2 72
12  История Казахстана 2 2 4 144
13  Всемирная история 2 2 4 144
14  Основы права 1 1 2 72
15  Физическая культура 3 3 6 216
16  Начальная военная и технологическая подготовка 1 1 2 72
   Инвариантная учебная нагрузка 34 34 68 2448
   Вариативный компонент  
   Глобальные компетенции        
17  Глобальные компетенции 1 1 2 72
   Элективные курсы - - - -
   Вариативная учебная нагрузка 1 1 2 72
   Максимальная учебная нагрузка 35 35 70 2520

 

Рабочий учебный план
общего среднего образования
общественно-гуманитарного направления

для классов с русским языком обучения
ТОО "Международный колледж непрерывного образования"
на 2023-2024 учебный год

   Учебные предметы  Нагрузка, час   
 10 11  недельная  годовая 
 1  Английский язык  2 2 144 
 2  Алгебра и начала анализа  1 2 72 
 3  Геометрия  1 1 2 72 
 4  География  1 1 2 72 
 5  "Решение задач по физике на английском языке" (спец.курс) 1 1 2 72
 6  Начальная военная подготовка 1 - 1 36